Elbląg 22.12.2010r.

Witold Łada                                                                                        

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

tel.604-594-984

witold_lada@tlen.pl                                                                                               

                                                                    Pan

                              Zdzisław Łukaszewski

                       Prezes SM ,,Zakrzewo”

               ul. Robotnicza 246

        82-300 Elbląg

Szanowny Panie Prezesie.

Dzisiaj mija dokładnie dwa tygodnie kiedy telefonowałem (jako członek spółdzielni) do biura SM ,,Zakrzewo” pod nr. tel. (55) 235-69-02, w celu uzgodnienia spotkania z Panem prezesem które miało na celu omówienie spraw dotyczących współpracy Pana jako nowego zarządcy, a członkami spółdzielni którzy są właścicielami majątku spółdzielni. (Chcę podkreślić, że zarządza Pan również moim majątkiem z woli Rady Nadzorczej). Przez telefon  poprosiłem, czy mogę rozmawiać z prezesem Zdzisławem Łukaszewskim. Pani sekretarka  Małgorzata Woźniczko poinformowała mnie, że Pana prezesa nie ma i mam zadzwonić później.  Po skontaktowaniu się po raz kolejny, Pani sekretarka poinformowała mnie, że wyraził Pan zgodę na spotkanie w poniedziałek (13.12.2010r, pomiędzy godz.15-17). Uzgodniliśmy, że będę o godz.15.W poniedziałek udałem się do spółdzielni i o godz.1445  potwierdziłem swoją obecność. Pani sekretarka poinformowała mnie, że mam poczekać na korytarzu bo Pan prezes jest zajęty. Czekałem cierpliwie przez około pięćdziesiąt minut. W tym czasie sekretarka kontrolowała kilka razy czy jeszcze czekam, informując mnie, że prezes jest jeszcze zajęty. Ponieważ zbliżała się godzina 1600,  a byłem umówiony z mieszkańcami, przekazałem sekretarce mój nr. telefonu prosząc aby mnie poinformowano( po uzgodnieniu z Panem) kiedy prezes może mieć czas dla mnie. Do dnia dzisiejszego (22.12.2010r.) nie otrzymałem żadnej informacji.

Dlatego pytam Pana prezesa, czy tak ma wyglądać współpraca nowego Zarządcy z członkami spółdzielni? Czy tak mają być traktowani członkowie przez nowe władze? Chciałem Pana poinformować, że to Pan jest dla spółdzielców jako właścicieli, a nie odwrotnie. Został Pan zatrudniony przez członków za pośrednictwem RN do zarządzania ich mieniem. A zachowanie Pana jest takie jak by była to Pana prywatna firma. Ja jako członek spółdzielni jestem tym faktem zniesmaczony a nawet oburzony. Zadaję Panu pytanie, czy tak będą traktowani spółdzielcy kiedy Pan będzie zarządcą?

Dowiedziałem się, że wcześniej pracował Pan na stanowisku dyrektora. Chcę Panu uświadomić, że u nas nie ma dyrektorów, natomiast są zarządcy którzy wykonują pracę na rzecz właścicieli, którzy są członkami spółdzielni. To oni Panu płacą i będą od Pana wymagać i Pana rozliczać!

Ponieważ nie doszło do spotkania, na którym chciałem (jako członek spółdzielni) zadać Panu kilka pytań dlatego zadaję Panu jako nowemu Zarządcy dodatkowe pytania na piśmie, na które oczekuję odpowiedzi w ustawowym terminie.

Jestem przekonany, że jeżeli będzie Pan traktował spółdzielców poważnie na odpowiedź nie będę oczekiwał długo. 

1. Jaki będzie stosunek Pana jako Zarządcy, dotyczący zachowania pracowników do członków spółdzielni?

2.Jakie ma Pan plany na najbliższe miesiące, dotyczące zarządzania naszym mieniem?

3.Czy będzie Pan respektował prawa członków spółdzielni zagwarantowane w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych oraz w Prawie spółdzielczym?

4.Jakie podejmie Pan działania aby zmniejszyć opłaty za mieszkania? Np. czy jest Pan za utrzymaniem obecnej ilości pracowników w administracji, czy za redukcją zbędnych etatów? Proszę o opinię.

5.Czy jest Pan otwarty na indywidualne spotkania z członkami spółdzielni? Czy uważa Pan, że takie spotkania są możliwe ale tylko po uzgodnieniu i tylko w wyznaczonych dniach i godzinach? Jak będą traktowani członkowie? Jak według Pana powinno to wyglądać?

(Czy tak jak w serialu ,,Alternatywy cztery”?).

6.Czy planuje Pan częste spotkania w większych grupach z członkami spółdzielni, czy tylko raz w roku zgodnie z nakazanym prawem?

7.Czy jest Pan za tym aby informacje o działalności naszej spółdzielni były na bieżąco umieszczane na stronie internetowej spółdzielni, jeżeli tak, to co Pan w tej kwestii zrobi?

Proponujemy aby propozycje i uwagi oraz nieprawidłowości dotyczące działalności naszej spółdzielni można było zamieszczać w komentarzach.

8. Członkowie spółdzielni wyszli z taką inicjatywą aby raz na jakiś czas była uruchamiana ankieta o działalności władz spółdzielni- również  w wersji elektronicznej.

Wzór takiej ankiety opracowaliby sami członkowie. Jaka jest Pana opinia w tej sprawie?

 

O szczegółową odpowiedź proszę w ustawowym terminie.

 

Ze względu na ważność sprawy pismo to proszę traktować jako list otwarty.

 

 

                        Z poważaniem

                        Witold Łada

członek SM ,,Zakrzewo”

Polecam stronę:

www.uwlaszczenia.gabo.pl

Do wiadomości:

 

1. Członkowie SM ,,Zakrzewo’

2. Rada Nadzorcza SM ,,Zakrzewo”

3. Minister Infrastruktury

4. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych

5. Strona internetowa