Pod Choinkę!

Elbląg - grudzień 2010r.

 TANI SOLIDARNY DOM!

Szanowni Członkowie SM ,,Zakrzewo” zamieszkali przy ul. Wiejskiej 20,21,22,23.

Działka gruntu nr.161/10 o pow.12,087 m2, księga wieczysta KW nr.21288. Ilość lokali mieszkalnych 151 o powierzchni 7.700,3 m2 .

Coraz częściej mówi się o podwyżkach od Nowego Roku: paliwa, prądu, gazu, wody, odprowadzenie ścieków, wywozu śmieci, centralnego ogrzewania, VAT, itd.

Tym samym wzrosną opłaty za utrzymanie naszych mieszkań, oraz majątku spółdzielni.

Art.3 Prawa spółdzielczego mówi: ,,Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków”.

Czy czujecie się Państwo gospodarzami swojego majątku? Dobry gospodarz myśli - co zrobić, żeby płacić mniej? Zadajmy sobie pytanie: czy my jesteśmy dobrymi gospodarzami?

 Czy wiecie Państwo że? :

- mieszkańcy dobrze zarządzanych wspólnot i małych spółdzielni mają nawet o 50 proc. niższe opłaty?

- uwłaszczeni mogą zmieniać zarządcę, gdy łącznie uzyskają większość w swojej nieruchomości?

- jest możliwy podział spółdzielni molocha i utworzenie jednoblokowej, (kilkublokowej), tańszej, przyjaznej spółdzielni niezależnie od statusu lokalu? (np. powstała tańsza lepiej zarządzana SM Malutka przy ul. Młynowskiej w Białymstoku).

- optymalna wielkość spółdzielni mieszkaniowych waha się miedzy 200 a 300 członkami? (większe spółdzielnie kosztują drożej).

- mając odrębną własność mieszkania, w przypadku upadłości spółdzielni nie odpowiadasz za jej długi swoim prawem do lokalu?

Skorzystaj z możliwości podziału spółdzielni molocha. Zmień zarządcę. Płać mniej i decyduj o sposobie wydawania Twoich pieniędzy.

Zalety uniezależnienia się od spółdzielni molocha:

. pełne bezpieczeństwo i współdecydowanie o zarządzaniu- nikt bez Państwa zgody nie zaciągnie kredytu pod zastaw budynkiem w którym mieszkacie; korzystniejsze, konsultowane z Państwem rozliczanie ogrzewania, np.30 proc. zużycia jako część wspólna, a 70 proc. rozliczanie podzielnikami;

. rozliczanie zużycia wody dokonywane na podstawie wodomierzy domowych i miernika blokowego. Koniec z wysokimi dopłatami za wodę pokrywającymi jej straty na całym osiedlu;

. rezygnacja z finansowania wydatków nie związanych z utrzymaniem Państwa nieruchomości np: utrzymywanie rozbudowanej administracji, finansowanie domu kultury, czy inwestowanie pieniędzy na giełdzie;

. więcej remontów i roboty tańsze nawet o 50 proc., dzięki systemowi przetargowemu.

. podział nadwyżki finansowej na koniec roku zgodnie z Państwa wolą;

. prawo do decydowania o zagospodarowaniu zysków najmu lokali użytkowych, dzierżawy powierzchni reklamowej itp.

. możliwość dodatkowego obniżenia opłaty eksploatacyjnej lub przeznaczenie uzyskiwanych dochodów na remonty - co roczne rozliczanie z funduszu remontowego.

. możliwość korzystania z pomocy państwowej i unijnej (remonty, edukacja, infrastruktura);

. zredukowanie opłat za internet (konkurencja operatorów);

. zmniejszenie opłat za telewizję kablową (konkurencja operatorów);

. zredukowanie opłat za wywóz śmieci (wolny wybór ofert);

. stworzenie zadłużonym spółdzielcom możliwość odpracowywania zaległości czynszowych;

. dostęp do dokumentacji księgowej, prawo kontrolowania wydatków i rzeczywistego współdecydowania o zarządzaniu wyodrębnionym budynkiem (budynkami);

Nowa Rada Nadzorcza obiecywała, że po wyborach dużo się zmieni na lepsze. Spółdzielnia miała działać w sposób przejrzysty i czytelny dla wszystkich członków spółdzielni. Mieliśmy być na bieżąco informowani o wszystkich przedsięwzięciach które dotyczą naszego osiedla. Czy tak jest rzeczywiście? Jak widać ani koszty nie są mniejsze( nie ma szans) a nawet nie ma woli Rady Nadzorczej oraz nowego Zarządu spotkania się z członkami spółdzielni. Rada miała być otwarta i miała się spotykać co kwartał z członkami, aby omawiać ich problemy. Ani jedno ani drugie!? Rada Nadzorcza nie ma nam nic do powiedzenia?! Naszym zdaniem traktowani jesteśmy jako przedmioty. Uznajemy za konieczne przedstawienie mieszkańcom alternatywnych możliwości redukcji kosztów zarządzania budynkami w celu zapewnienia poprawy warunków życia i lepszego gospodarowania naszymi środkami pochodzącymi z czynszów. Właściciele oraz użytkownicy mieszkań ( z lokatorskim i własnościowym prawem do lokalu) mogą zaoszczędzić rocznie przynajmniej kilkaset złotych, płacąc mniej za utrzymanie lokali, mniej na remonty, oszczędzając na racjonalnym rozliczaniu ogrzewania i zużycia wody.

Ile można zaoszczędzić? Poniższa tabela zawiera zestawienie opłat pobieranych przez zarząd wielkiej spółdzielni w porównaniu do przykładowych stawek wolnorynkowego zarządcy.                                  Koszty skalkulowano dla mieszkania o pow. 60m2 i dwóch osób.

wybrane skł. czynszu:       wolnorynkowy zarządca:              spółdz. mieszkaniowa:

opłata. eksploatacyjna         0,40zł.m2 x 60   = 24 zł.                    1,30zł m2 x 60   = 78 zł

wywóz śmieci                    5,88zł od osoby = 11,76 zł                9,40zł od osoby =18,80zł.

fundusz remontowy            1,30zł m2 x  60   = 78zł                      1,50złm2     x 60 = 90zł

Razem                               113,76 zł                                   186,80zł

 

Tylko z tych trzech składników można zaoszczędzić około 70 złotych miesięcznie, co rocznie daje około 840 zł. oszczędności. Fundusz osobowy płac w naszej spółdzielni to około 3 mln. złotych rocznie. Przy około 4 tyś. mieszkań daje to około 700 zł. oszczędności rocznie.

Uniezależnienie się od spółdzielni- molocha oprócz zmniejszenia opłat, zagwarantuje Państwu bezpośredni wpływ na sposób wydatkowania Waszych pieniędzy, a także stworzy możliwość uzyskania dodatkowych korzyści. Aktualnie szeregowy członek naszej spółdzielni- nie może bezpośrednio decydować o wydatkach - a wiadomo, że większa spółdzielnia, ma większe koszty.

Dodatkowo nasze władze (RN i Zarząd,) robią trudności z przekazywaniem informacji członkom spółdzielni o działalności naszej spółdzielni, chociaż ustawa na nich taki obowiązek nakłada, dlatego powinniśmy oddzielić się od spółdzielni i powołać naprawdę naszą wspólną mniejszą spółdzielnię!

Jak uniezależnić się od drogiej spółdzielni -molocha?

Członkowie spółdzielni mieszkaniowej, którzy notarialnie uzyskali prawo własności lokali, mogą w swojej nieruchomości zmienić zarząd po podjęciu uchwały właścicieli. Zmiana ta jest możliwa na podstawie art. 241 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mówiącego, że: ,,większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości obliczona według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dn. 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Do podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio przepisy art.30 ust.1a,art.31 i 32 ustawy o własności lokali”.

Aby uchwała ta zaczęła obowiązywać, konieczne jest podjęcie przez właścicieli lokali wspomnianej uchwały. Należy jednak pamiętać, że jednym z właścicieli posiadających udziały w nieruchomości wspólnej jest również spółdzielnia mieszkaniowa, będąca właścicielem mieszkań lokatorskich i spółdzielczo-własnościowych.                                              

Uwaga!!! Mieszkania spółdzielczo- własnościowe nie są własnością członków spółdzielni!

Bardzo niepokojące jest to, że Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 VII 2010r.sygn.II OSK 1255/09; uznał, że we wszystkich sprawach dotyczących współwłasności dzielonej przez spółdzielnię i osobami fizycznymi(czyli dotyczących nie tylko ustawowego, tzn. zwykłego zarządu) prawo reprezentowania tych współwłaścicieli na zewnątrz, przysługuje wyłącznie zarządowi spółdzielni. Również, że tylko władzom spółdzielni przysługują prawa decydowania o niczym, nie ograniczonym (!) sposobie, gospodarowania współwłasnością np. jej rozbudową.

 Pamiętajmy, że jesteśmy tylko właścicielami mieszkań a reszta należy do spółdzielni. ,,Wasze kamienice nasze ulice”. O swoją własność należy dbać. Musimy być świadomi, że są ,,siły” które tą własność chcą nam odebrać, a przynajmniej mocno ograniczyć. Prosimy o opinie. Możemy również nic nie robić, postać z boku, i czekać aż problem rozwiąże się sam?! To od nas zależy jaką chcemy byś spółdzielnią. Jeżeli sami tego nie zrobimy nikt nie zrobi tego za nas.

Opracował:

Witold Łada

członek SM ,,Zakrzewo”

nr. nieruchomości 161/10                                                                                                            

Kontakt: 

www.uwlaszczenia.gabo.pl     

witold_lada@tlen.pl