Ankieta dla członków SM ,,Zakrzewo” w Elblągu

Szanowni Spółdzielcy.

Od lipca 2010 r. mamy nową Radę Nadzorczą.

Przed wyborem kandydaci obiecywali:

1.      Podejmiemy działania zmierzające do obniżenia czynszów.

2.      Co kwartał będziemy spotykać się z mieszkańcami Osiedla omawiając aktualne problemy.

3.      Zwiększymy jawność i otwartość w działalności Rady Nadzorczej.

4.      Wprowadzimy rozwiązania zwiększające estetykę Osiedla.

5.      Podejmiemy działania zmierzające do wymiernego obniżenia zadłużenia mieszkańców.

6.      Będziemy dążyć do poprawy funkcjonowania Spółdzielni

7.      Przeanalizujemy i zweryfikujemy umowy ze współdziałającymi ze Spółdzielnią instytucjami.

8.      Będziemy troszczyć się by Spółdzielnia prawidłowo pracowała i była zdrowym organizmem.

9.      Zmniejszymy przerost zatrudnienia w administracji, zwiększymy nadzór nad pracą Zarządu.

10.  Przeprowadzimy analizę stanu zatrudnienia i płac w Spółdzielni.

11.  Ustawiczny nacisk zorganizowanej grupy doprowadzi, że Spółdzielnia będzie z nimi rozmawiać, a nie jak dotąd - kazać.

12.  Dążyć będziemy aby na osiedlu mieszkało się lepiej i taniej.

13.  Dążyć będziemy aby osiedle Zawada ładnie wyglądało, a spółdzielnia dobrze funkcjonowała.

14.  W celu zmniejszenia czynszów zrobimy wszystko w kierunku renegocjacji umów z przedsiębiorstwami odpowiedzialnymi za media.

15.  Zrobimy wszystko aby czynsze były mniejsze a na osiedlu mieszkało się tanio i bezpiecznie.

16.  Elżbieta Sz. obiecała iż ,,ma kwalifikacje żeby pociągnąć ten bur..l (Spółdzielnię) do przodu” Zajmie się polityką personalną w spółdzielni gdzie jest przerost zatrudnienia.

Te wypowiedzi kandydatów są zapisane w protokole Walnego Zgromadzenia.

Od wyborów minęło już ponad pięć miesięcy.

Jak myślicie Państwo? Co zostało z tych obietnic wykonane?

Zadajemy Państwu te pytania jako członkowie w trosce o naszą własność jaką jeszcze mamy.

Nie możemy siedzieć biernie i udawać, że wszystko jest w porządku.

Na dzień dzisiejszy, nie mamy żadnej informacji co dzieje się w naszej spółdzielni.

Dlatego wysyłamy do Państwa ankietę abyście się Państwo zapoznali i po wypełnieniu wysłali na adres: Witold Łada Elbląg ul. Odzieżowa 12 pok.117, lub osobiście; lub do skrzynki pocztowej ul. Wiejska 20/I/2 ( p. W. Łada wyraził zgodę).

Pytanie :                                                                                                                                                      

Czy jest Pani/Pan zadowolony/na z pracy nowej Rady Nadzorczej SM ,,Zakrzewo”.

              TAK                                                                                                  NIE

 

 

 

 

Dziękujemy.

Organizatorzy:

członkowie SM „Zakrzewo”

                                                            podpis                         

Możesz podpisać tą ankietę. Gwarantujemy anonimowość!                  

Jeżeli obawiasz się wyślij bez podpisu.

Państwa dodatkowe uwagi na odwrotnej stronie.

Polecamy stronę : www.uwlaszczenia.gabo.pl , email: witold_lada@tlen.pl