Klub PiS zdecyduje, czy Sejm podejmie dalsze prace nad ustrojowymi ustawami dla spółdzielczości, zgłoszonymi przez Platformę. Wniosek o odrzucenie projektów zgłosiły kluby SLD i PSL - partie powiązane ze starą nomenklaturą, która dominuje w organach wielu spółdzielni i ich związków.

Wielkie emocje wzbudziły wczoraj podczas pierwszego czytania w Sejmie poselskie projekty nowego prawa spółdzielczego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, przygotowane przez poseł Lidię Staroń (PO) z udziałem ekspertów i skierowane do laski marszałkowskiej przy poparciu części posłów PO. Wachlarz reakcji ze strony klubów był ogromny: od prób ośmieszania ustaw ze strony SLD i fundamentalny sprzeciw PSL, po wytykanie ustawie braków w projektach ze strony PiS i zdecydowany aplauz przedstawicieli PO. Podjęcie dalszych prac legislacyjnych nad projektem poselskim poparli natomiast przedstawiciele rządu, co było zaskoczeniem, ponieważ w ramach rządu działa od kilku miesięcy zespół międzyresortowy ds. spółdzielczości, który na przełomie roku ma przedstawić założenia do rządowego projektu ustaw spółdzielczych. Zazwyczaj w takich okolicznościach rząd wnosi o wstrzymanie prac do czasu przygotowania rządowej propozycji. Tym razem stało się inaczej. Prawdopodobnie chodzi o to, że powstający w ramach rządu projekt będzie mocno obciążony wpływami współrządzącego PSL, które popiera PRL-owski model spółdzielczości. To spowodowało, że drugi z koalicjantów zdecydował się szukać wsparcia w projekcie poselskim w celu utrzymania dotychczasowego kierunku przemian w spółdzielczości. Polegają one przede wszystkim na upodmiotowieniu członków spółdzielni, zwiększeniu ich kontroli nad zarządami, a w przypadku spółdzielni mieszkaniowych - uwłaszczeniu mieszkań spółdzielczych. Przedstawiciele resortu infrastruktury mówili w debacie, że praca nad projektem poselskim ułatwi uchwalenie całościowej regulacji dotyczącej spółdzielczości w tej kadencji Sejmu, a Marek Zieliński z PO zaapelował do PiS o współpracę. Staroń zadeklarowała, że jest otwarta na propozycje legislacyjne opozycji, w tym te, które zawarte zostały w projekcie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przygotowanym przez PiS. SLD i PSL złożyły wniosek o odrzucenie ustaw w pierwszym czytaniu. Na następnym posiedzeniu Sejmu posłowie rozstrzygną, czy skierować ustawy do komisji, czy też je odrzucić. Decydujące będzie stanowisko PiS.
Małgorzata Goss

źródło: www.naszdziennik.pl