Witold Łada                                                                                               2 listopad 2010r.

 

Dobra wiadomość dla Elblążan!

Jako Prezes Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Elblągu oraz Radny sejmiku woj. Warmińsko – Mazurskiego występowałem kilkakrotnie z apelem oraz pismami do Prezydenta Miasta Elbląga z prośbą o udzielenie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla wspólnot mieszkaniowych oraz budynków jednorodzinnych udzielając 95 procentowej bonifikaty jeżeli nieruchomość ta jest  przeznaczone na cele mieszkalne.

Pisma takie były kierowane: (znajdują się w dokumentach nr.5/2004; nr.9/2004; nr.8/2006;nr.25/2006; nr.34/2006.). 

w dniu 07.05.2004 r.

w dniu 24 .08.2004 r.

w dniu 28.03.2006 r

w dniu 05.06.2006 r.

w dniu 18.06.2006 r.

Powołując się na ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r ., oraz 29 lipca 2005 r.

Musiało dużo czasu upłynąć, żeby dopiero w dniu 21 stycznia 2010r. Prezydent Miasta Elbląga za zgodą Rady Miejskiej wyrażonej w uchwale NR XXVI/ 575/ 2010 udzielił w wysokości 91 procent bonifikaty od opłaty za przekształcenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, z tym, że nie dotyczy ona udziałów w nieruchomościach gruntowych przynależnych do lokali niemieszkalnych oraz udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi, wykorzystywanymi na inne cele niż mieszkaniowe.

Co trzeba zrobić aby takie przekształcenie nastąpiło.?  Jeżeli są to wspólnoty mieszkaniowe czy budynki jednorodzinne to każda osoba która jest użytkownikiem wieczystym powinna złożyć odpowiedni wniosek do właściciela czyli do Prezydenta Miasta Elbląga. Jeżeli mieszkanie mieści się w budynku wspólnoty to zgodnie z prawem taki wniosek muszą złożyć wszyscy współużytkownicy nieruchomości.

Jest to bardzo ważne. Zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, nie może być na jednej nieruchomości tytułu własności i użytkowania wieczystego. Wniosek taki  nie musi być składany jednocześnie przez wszystkich ale termin będzie obowiązywał od złożenia przez ostatniego. Dlatego lepiej złożyć od razu taki wniosek przez wszystkich.

Wnioski o przekształcenie można składać do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Więcej informacji pod telefonem : ( 55) - 648-69-00 lub e-mail: witold_lada@ tlen.pl

Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 21 stycznia 2010r. KLIKNIJ