W dniu 22 kwietniu 2010r. Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał postanowienie o odmowie udostępnienia dokumentów członkowi SM ,,Zakrzewo” w Elblągu. Chociaż ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Prawo spółdzielcze takie prawo mu daje. Sąd  Okręgowy w Olsztynie( sędzia Maciej Wasilewski, Małgorzata Holz, Mirosław Wieczorkiewicz) obciążył kosztami członka spółdzielni. W dniu 10 września członkowie Zarządu  SM ,,Zakrzewo” Czesław Walas i Grzegorz Kluczewski ( przed dniem wyrzucenia ze spółdzielni) złożyli wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do Komornika Sądowego. W dniu 12 października Witold Łada złożył wniosek na piśmie do Komornika Sądowego o kserokopię wniosku egzekucyjnego podpisanego przez w/w członków zarządu. Początkowo komornik odmówił  przekazania takiego dokument. Jednak poprzez złożenie skargi do Prezesa Sądu Rejonowego taki dokument otrzymał w dniu 21 października 2010r.

W piśmie tym pan komornik pisze: ,,W odpowiedzi na pismo dłużnika z dnia 12-10-2010r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik, Kancelaria komornicza w Elblągu w załączeniu uprzejmie przekazuje kserokopię wniosku egzekucyjnego wierzyciela z dnia 10-09-2010r.” Kliknij

Tak jak pisałem wcześniej była to zemsta za działalność Witolda Łady.

Czy to przypadek, że wyrok w Sądzie Okręgowym w Olsztynie był przeciwko członkowi spółdzielni. Warto zapoznać się z materiałem ,, Układ w Olsztynie czy tylko?”. Moim zdaniem w Elblągu jest to samo. Wystarczy poczytać! Strona Afery i bezprawie.

Spółdzielnia ma długi, poprzez członków którzy zalegają z opłatami. Zarząd nic nie robił   albo mało robił, żeby te długi ściągnąć.

Proponuję jako członek tej spółdzielni aby zarząd tak skutecznie egzekwował i składał wnioski do komornika na wszystkich członków spółdzielni którzy zalegają z opłatami, a nie tylko którzy są nie wygodni dla zarządu  i domagają się swoich nabytych praw.

Wniosek SM ,,Zakrzewo” do Komornika Sądowego. KLIKNIJ

Witold Łada